Condicions generals

1. INTRODUCCIÓ

Aquest document (conjuntament amb els documents esmentats) estableix les condicions per les quals es regeix l'ús d'aquesta pàgina web i la compra de productes en aquesta (d'ara endavant, les “Condicions”).

Et preguem que llegeixis atentament les Condicions abans de fer servir aquesta pàgina web. En utilitzar aquesta pàgina web o fer una comanda a través d'aquesta, consenteixes quedar vinculat per aquestes Condicions, per la qual cosa si no estàs d'acord amb totes les Condicions, no has d'usar aquesta pàgina web.

Aquestes condicions podrien ser modificades. És la vostra responsabilitat llegir-les periòdicament, ja que les condicions vigents en el moment d'ús de la pàgina web o de celebració del Contracte (tal com aquest es defineix més endavant) seran les que us siguin aplicables.

El Contracte (tal com aquest es defineix més endavant) podrà formalitzar-se, a la vostra elecció, en qualsevol dels idiomes en què les Condicions estan disponibles en aquesta pàgina web.

2. LES NOSTRES DADES

Aquesta pàgina web està operada sota la denominació poemsbcn.com per POEMS Barcelona Knitting Hub., que n'ostenta la titularitat, societat espanyola amb domicili a Joaquín Costa 23, 08206, Sabadell, Barcelona.

3. LES TEVES DADES I LES TEVES VISITES A AQUESTA PÀGINA WEB

La informació o dades personals que ens facilitis sobre tu seran tractades d'acord amb allò establert a la Política de Privadesa. En fer ús d'aquesta pàgina web consenteixes el tractament d'aquesta informació i dades i declares que tots són veraces i es corresponen amb la realitat.

4. ÚS DE LA NOSTRA PÀGINA WEB

En fer ús d'aquesta pàgina web i/o fer comandes a través d'aquesta et compromets a:

a.Fer ús d'aquesta pàgina web únicament per fer consultes o comandes legalment vàlides.

b.No realitzar cap comanda falsa o fraudulent. Si es pot considerar raonablement que s'ha fet una comanda d'aquesta índole, estarem autoritzats a anul·lar-la i informar les autoritats pertinents.

c.Facilitar-nos la teva adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades de contacte de forma veraç i exacta. Així mateix, consents que podrem fer ús d'aquesta informació per posar-nos en contacte amb tu si cal (vegeu la nostra Declaració de Privadesa).

Si no ens facilites tota la informació que necessitem, no podrem cursar la comanda.

En fer una comanda a través d'aquesta pàgina web, declares ser més gran de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes.

5. CELEBRACIÓ DEL CONTRACTE

No existirà cap contracte entre nosaltres en relació amb cap producte fins que la teva comanda hagi estat expressament acceptada per nosaltres. Si la vostra oferta no és acceptada i ja s'ha realitzat algun càrrec al vostre compte, l'import del mateix us serà reintegrat en la seva totalitat.

Per fer una comanda, hauràs de seguir el procediment de compra online i fer clic a “Autoritzar pagament”. Després d'això, rebràs un correu electrònic acusant rebut de la teva comanda (la “Confirmació de Comanda”). Tingues en compte que això no significa que la teva comanda hagi estat acceptada, ja que aquesta constitueix una oferta que ens fas a nosaltres per comprar un o més productes. Totes les comandes estan subjectes a la nostra acceptació, de la qual seràs informat a través d'un correu electrònic on et confirmem que el producte està sent enviat (la “Confirmació d'Enviament”). El contracte per comprar un producte entre nosaltres (el “Contracte”) quedarà formalitzat únicament quan t'enviem la Confirmació d'Enviament.

Seran objecte del Contracte únicament aquells productes relacionats a la Confirmació d'Enviament. No estarem obligats a subministrar-te cap producte que pogués haver estat objecte de comanda fins que te'n confirmem l'enviament en una Confirmació d'Enviament.

6. DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

Totes les comandes de productes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos. En aquest sentit, si es produeixen dificultats quant al subministrament de productes o si no queden articles en estoc, ens reservem el dret de facilitar informació sobre productes substitutius de qualitat i valor igual o superior que podràs encarregar. Si no vols fer una comanda d'aquests productes substitutius, et reemborsarem qualsevol quantitat que poguessis haver abonat.

7. IMPOSSIBILITAT DE TRAMITAR UNA COMANDA

Ens reservem el dret de retirar qualsevol producte d'aquesta pàgina web en qualsevol moment i de treure o modificar-ne qualsevol material o contingut. Tot i que farem el possible per tramitar sempre totes les comandes, poden donar-se circumstàncies excepcionals (com un incendi o desastre més gran) que ens obliguin a rebutjar la tramitació d'alguna comanda després d'haver enviat la Confirmació de Comanda; en aquest cas, malauradament, no podrem atendre la vostra petició. Et tornarem tot allò abonat, indemnitzant, si escau, els danys produïts.

8. IMPOSSIBILITAT DE LLIURAMENT

Si després de tres intents ens resultés impossible fer el lliurament de la teva comanda, intentarem buscar un lloc segur per deixar-ho. Així mateix, et deixarem una nota indicant-te on es troba la teva comanda i com fer-ho per recollir-la. Si no estaràs al lloc de lliurament de la comanda a l'hora convinguda, et preguem que et posis en contacte amb el nostre operador logístic per convenir el lliurament en un altre dia.

En tot cas, per recollir la teva comanda, disposaràs d'un termini de 10 dies comptats des de la data en què seguint el procediment establert a les presents Condicions se t'informi que la teva comanda està disponible. Si transcorregut aquest termini no haguessis recollit la teva comanda, entendrem que desitges desistir del Contracte i ho considerarem resolt. Com a conseqüència de la resolució del Contracte, et tornarem el preu pagat per aquests productes com més aviat millor i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 30 dies des de la data en què d'acord amb el que estableix aquesta Clàusula considerem resolt el Contracte , descomptant-te els ports d'enviament i devolució.

9. TRANSMISSIÓ DE LA PROPIETAT DELS PRODUCTES

El producte estarà a càrrec teu a partir del moment del seu lliurament.

10. PREU I PAGAMENT

El preu de cada producte serà el que s'estipuli a cada moment a la nostra pàgina web, excepte en cas d'error manifest. Tot i que intentem assegurar-nos que tots els preus que figuren a la pàgina són correctes, poden produir-se errors.

Si descobríssim un error en el preu d'algun dels productes que haguessis encarregat, t'informarem tan aviat com sigui possible i et donarem l'opció de mantenir aquest preu o bé anul·lar-lo. Qualsevol anomalia als preus preguem que ens la comuniquis.

Els preus d'aquesta pàgina web no inclouen les despeses d'enviament, que s'afegiran a l'import total degut a segons es detalla a l'apartat corresponent.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però (llevat del que s'ha establert anteriorment) els possibles canvis no afectaran les comandes respecte a les que ja t'hàgim enviat una Confirmació d'Enviament.

Quan hagis fet les teves compres, tots els articles que desitges comprar s'hauran afegit a la cistella i el pas següent serà tramitar la comanda i efectuar el pagament.

Podràs fer el pagament amb les targetes Visa, Visa electron, Mastercard i PayPal. Per minimitzar el risc d'accés no autoritzat, es codificaran les dades de la targeta.

En fer clic a “Autoritzar Pagament” estàs confirmant que la targeta de crèdit és teva o que ets el legítim posseïdor.

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat emissora de les mateixes, però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o manca de lliurament i no podrem formalitzar cap contracte amb tu.

11. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Llevat que expressament es disposi el contrari a les presents Condicions, la nostra responsabilitat en relació amb qualsevol producte adquirit a la nostra pàgina web estarà limitada estrictament al preu de compra del producte.

12. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Reconeixes i consents que tot copyright, marca registrada i altres drets de propietat intel·lectual sobre els materials o continguts que s'aporten com a part de la pàgina web ens corresponen en tot moment a nosaltres o als qui ens van atorgar llicència per al seu ús. Podràs fer ús d'aquest material únicament en la manera com t'ho autoritzem expressament nosaltres o els qui ens van atorgar llicència per utilitzar-los. Això no us impedirà utilitzar aquesta pàgina web en la mesura necessària per copiar la informació sobre la vostra comanda o dades de contacte.

13. VIRUS, PIRATERIA I ALTRES ATACS INFORMÀTICS

Et compromets a no fer un ús indegut d'aquesta pàgina web mitjançant la introducció intencionada de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. Tampoc intentaràs tenir accés no autoritzat a aquesta pàgina web, al servidor on aquesta pàgina es troba allotjada oa qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb la nostra pàgina web.

L'incompliment d'aquesta clàusula podria comportar la comissió d'infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment de la normativa esmentada a les autoritats competents i cooperarem amb elles per descobrir la identitat de l'atacant. Així mateix, en cas d'incompliment de la present clàusula, deixaràs immediatament estar autoritzat a utilitzar aquesta pàgina web.

No serem responsables de qualsevol dany o pèrdua resultant d'un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o perjudicial que pugui afectar el vostre ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l'ús d'aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als que aquesta redireccioni.

14. COMUNICACIONS PER ESCRIT

La normativa aplicable exigeix ​​que part de la informació o comunicacions que t'enviem siguin per escrit. Mitjançant lús daquesta pàgina web, acceptes que la major part de les dites comunicacions amb nosaltres siguin electròniques. Ens posarem en contracte amb tu per correu electrònic o et facilitarem informació penjant avisos a aquesta pàgina web. A efectes contractuals, consents a fer servir aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeixes que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que t'enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afecta els teus drets reconeguts per llei.

15. NOTIFICACIONS

Les notificacions que ens enviïs hauran d'enviar-se preferiblement a través del nostre correu electrònic info@poemsbcn.com . D'acord amb el que disposa la clàusula anterior, i tret que s'estipuli el contrari, et podrem enviar comunicacions bé a l'e-mail o bé a l'adreça postal facilitada per tu a l'hora de fer una comanda. S'entendrà que les notificacions han estat rebudes i han estat correctament fetes al mateix instant en què es pengin a la nostra pàgina web, 24 hores després d'haver-se enviat un correu electrònic, o tres dies després de la data de franqueig de qualsevol carta. Per provar que la notificació ha estat feta, n'hi haurà prou de provar, en el cas d'una carta, que tenia l'adreça correcta, estava correctament segellada i que va ser degudament lliurada a correus oa una bústia i, en el cas d'un correu electrònic , que el mateix va ser enviat a ladreça de correu electrònic especificada pel receptor.

16. ESDEVENIMENTS FORA DEL NOSTRE CONTROL

No serem responsables per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions que assumim a l'empara d'un Contracte, la causa del qual es degui a esdeveniments fora del nostre control raonable (“Causa de Força Major”).

Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, manca d'exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable i entre d'altres, els següents:

1 Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.

2 Commoció civil, revolta, invasió, atac terrorista o amenaça terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.

3 Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.

4 Impossibilitat dús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.

5 Impossibilitat de fer servir sistemes públics o privats de telecomunicacions.

6 Vaga, fallades o accidents de transport marítim o fluvial, postal o qualsevol altre tipus de transport.

S'entendrà que les nostres obligacions derivades dels Contractes quedaran suspeses durant el període en què la Causa de Força Major continuï, i disposarem d'una ampliació en el termini per complir aquestes obligacions per un període de temps igual al que duri la Causa de Força Major. Posarem tots els mitjans raonables perquè finalitzi la Causa de Força Major o per trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions en virtut del Contracte.

17. ACORD COMPLET

Les presents Condicions i tot document a què es faci referència expressa en aquestes constitueixen l'acord íntegre existent entre nosaltres i tu en relació amb l'objecte del Contracte i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda entre tu i nosaltres verbalment o per escrit.

Tant tu com nosaltres reconeixem haver consentit la celebració del Contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l'altra banda o que pogués inferir-se de qualsevol declaració o escrit a les negociacions entaulades pels dos abans del dit Contracte, excepte allò que figura expressament esmentat a les presents Condicions.

Ni tu ni nosaltres disposarem d'acció davant de qualsevol declaració incerta realitzada per l'altra part, verbal o escrita, abans de la data del Contracte (llevat que s'hagués fet aquesta declaració incerta de forma fraudulenta) i l'única acció de què disposarà la una altra part serà per incompliment de contracte de conformitat amb el que disposen les presents Condicions.

18. EL NOSTRE DRET A MODIFICAR AQUESTES CONDIDIONS

Tenim dret a revisar i modificar aquestes Condicions en qualsevol moment. Estaràs subjecte a les polítiques i Condicions vigents en el moment en què facis servir aquesta pàgina web o facis cada comanda, llevat que per llei o decisió d'organismes governamentals hàgim de fer canvis amb caràcter retroactiu en aquestes polítiques, Condicions o Declaració de Privadesa, en el qual cas, els possibles canvis afectaran també les comandes que haguessis fet prèviament.

19. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L'ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes mitjançant aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l'ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols.

Si estàs contractant com a consumidor, res en aquesta clàusula afectarà els drets que com a tal et reconeix la legislació vigent.

20. DESISTIMENT, CANVIS I DEVOLUCIONS

L'Usuari, en tant que consumidor i usuari, fa una compra a https://www.poemsbcn.com/. Si no esteu satisfets amb qualsevol dels productes de la vostra comanda, teniu el dret a desistir de la dita compra i sol·licitar la devolució.

Per comunicar el desistiment total o parcial de la compra del Producte, de conformitat amb la legislació aplicable, disposa d'un termini màxim de 14 dies naturals des del dia en què l'Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns adquirits al lloc web de POEMS. En cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, disposa d'un termini màxim de 14 dies naturals comptats a partir del dia que l'Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l'últim dels béns que componien una mateixa comanda de compra. La devolució efectuada en termini no comportarà cap penalització. Això no obstant, el Client haurà d'assumir les despeses d'enviament.

Per exercir aquest dret de desistiment, l'Usuari haurà de notificar la seva decisió a POEMS a través dels espais de contacte habilitats al lloc web oa través de info@poemsbcn.com

L'Usuari, independentment del mitjà que esculli per comunicar la seva decisió, ha d'expressar de manera clara i inequívoca que és la seva intenció desistir del contracte de compra. En tot cas, l'Usuari podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que POEMS posa a la vostra disposició, però el seu ús no és obligatori. Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació de la decisió de desistir sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

En cas de desistiment, POEMS BCN reemborsarà a l'usuari tots els pagaments rebuts, incloses les despeses d'enviament, sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard en 14 dies naturals a partir de la data en què POEMS és informat de la decisió de desistir per l'usuari.

POEMS efectuarà el reemborsament a l'usuari utilitzant el mateix mètode de pagament que va fer servir aquest per realitzar la transacció inicial de compra. Aquest reemborsament no genera cap cost addicional a l'usuari. POEMS podria retenir aquest reemborsament fins haver rebut els productes de la compra, o fins que l'usuari presenti una prova de la seva devolució, segons quina condició es compleixi primer.

L'usuari pot tornar o enviar els productes a POEMS:

POEMS BARCELONA KNITTING HUB SL

C/ JOAQUIN COSTA 23 – 08206 SABADELL (BARCELONA)

L'usuari haurà de tornar o enviar els productes sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què POEMS va ser informat de la decisió de desistiment.

L'usuari reconeix que haurà d'assumir el cost directe de devolució (transport, lliurament) dels béns si s'incorregués en algun. A més, serà responsable de la disminució de valor dels productes, resultant d'una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

S'han de tornar els productes usant o incloent tots els seus embolcalls originals, les instruccions i la resta de documents que si escau els acompanyin, a més d'una còpia de la factura de compra.

Excepcions al dret de desistiment, de forma enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas de:

- Productes que no permetin la seva devolució a causa de raons higièniques o de protecció de la salut, si s'han desprecintat després del lliurament.

- Productes que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa.

- Enregistraments sonors o de vídeo precintats o programari segellat, si els haguessis desprecintat després del lliurament.

- Béns realitzats segons les especificacions o clarament personalitzats.

- Contingut digital que no hagués estat lliurat en un suport material si hagués consentit l'execució en el moment del lliurament i sense que sigui possible el desistiment des d'aquest moment.

- En tot cas, no es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura del mateix, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en què es van lliurar o que hagi patit algun dany després del lliurament.

Formulari de desistiment

21. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES ONLINE

Seguint la normativa europea de consum, les empreses establertes a la Unió Europea que realitzin contractes de compravenda o de prestació de serveis en línia (incloent-hi els que ofereixen els seus productes a través de correu electrònic) i els mercats en línia establerts a la Unió, han de oferir als seus llocs web l'enllaç a la plataforma de resolució de litigis en línia, a través del qual es podran tramitar reclamacions de contractacions realitzades en línia:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CA

La creació i desenvolupament de la Plataforma de resolució de litigis en línia ve disposada al Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, per intentar oferir un mecanisme en línia de presentació de controvèrsies entre consumidors i usuaris establerts a la Unió Europea d'una manera més senzilla, ràpida i barata que acudir als tribunals.

Per tant, a través de la plataforma habilitada a través de l'anterior enllaç, l'usuari pot fer arribar les seves queixes, reclamacions o altres comentaris que vulgui fer.

A més, l'empresa disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, podent sol·licitar-los a través de les dades de contactes facilitats i indicades a la web.

22. GARANTIA DELS PRODUCTES

Si contracta com a consumidor i usuari, li oferim garanties sobre els productes que comercialitzem a través d'aquesta pàgina web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, responent, per tant, per la manca de conformitat dels mateixos que es manifesti en un termini de tres anys a comptar a partir de la data que apareix al tiquet o factura de compra, oa la de l'albarà si el lliurament és posterior.

S'entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que (i) s'ajustin a la descripció realitzada per nosaltres i posseeixin les qualitats que hàgim presentat en aquesta pàgina web, (ii) siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus i (iii) presentin la qualitat i les prestacions habituals d'un producte del mateix tipus que siguin fonamentadament esperables. Quan això no sigui així respecte dels productes lliurats a l'usuari, aquest haurà de procedir tal com s'indica a l'apartat Devolució de productes defectuosos o error a l'enviament.

El termini de garantia és de tres anys, si bé no s'hi inclouen deficiències ocasionades per negligències, cops, ús incorrecte o manipulacions indegudes, etc, ni materials que estiguin desgastats per l'ús.

Com a venedors dʻaquesta pàgina web, ens responsabilitzats de la garantia legal per als productes que sʻexposen.

23. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

La responsabilitat de l'empresa, llevat que expressament es disposi el contrari a les presents Condicions, en relació amb qualsevol producte adquirit a la nostra pàgina web, estarà limitada estrictament al preu de compra del producte.

No obstant això, la nostra responsabilitat no està exclosa ni limitada en els casos següents: Defunció o danys personals ocasionats per la nostra negligència; Frau o falsedat fraudulenta; En qualsevol assumpte en què fos il·legal o il·lícit que excloguéssim, limitéssim o intentéssim excloure o limitar la nostra responsabilitat. Sense perjudici del que disposa el paràgraf anterior i en la mesura que legalment es permeti, i llevat que en aquestes Condicions es disposi el contrari, l'empresa no acceptarà cap responsabilitat per les pèrdues següents, amb independència del seu origen: Pèrdues de ingressos o venda Pèrdua de negoci, Lucre cessant o pèrdua de contractes, Pèrdua d'estalvis previstos, Pèrdua de dades, Pèrdua de temps de gestió o d'horari d'oficina.

A causa de la naturalesa oberta d'aquesta pàgina web ia la possibilitat que es produeixin errors en l'emmagatzematge i la transmissió d'informació digital, l'empresa no pot garantir la precisió i seguretat de la informació transmesa o obtinguda per mitjà d'aquesta pàgina web si no és que s'estableixi expressament el contrari en aquesta.

Totes les descripcions de productes, informacions i materials que figuren en aquesta pàgina web se subministren com a cos cert i sense garanties expresses o implícites sobre aquests.